Aardrijkskunde

1. Globalisering (deel 1)

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Globalisering, ook wel mondialisering, is een proces dat je goed moet kennen als je examen aardrijkskunde doet. Het gaat over de (toenemende) verwevenheid van culturen, landen, steden en gebieden. Hopelijk heb je wat aan deze video en wij wensen je succes met je examens.

Wereldsysteem

De indeling van de wereld volgens het centrum-periferiemodel. Dit wordt gebruikt om de economische en politieke machtsverhoudingen uit te kunnen drukken.

Internationale arbeidsdeling

De verdeling van de beroepsbevolking in de verschillende delen van de wereld.

VN-ontwikkelingsindex

Een maatstaf samengesteld uit de koopkracht, alfabetiseringsgraad en de levensverwachting en gebruikt om de maatschappelijke ontwikkeling vast te stellen.

Anders-globalisten

Groep internationale actievoerders die zich verzetten tegen de huidige, sterk door de MNO’s vormgegeven globalisering.

Multinationale onderneming (MNO)

Grote bedrijven die in verschillende landen dochterondernemingen hebben. Deze bedrijven handelen strategisch en beschikken over veel kennis en kapitaal.

Wereldstad

Een stad die een mondiaal beslissingscentrum is op economisch en politiek gebied. Zo’n stad is een knooppunt in mondiale kapitaal- en informatiestromen en is ook op cultureel gebied vaak toonaangevend.

Megastad

Een stad met meer dan 10 miljoen inwoners.

Gebruik de atlas.

De twee belangrijkste grondstoffen voor staal zijn ijzererts en steenkool.

Welk land zal als grondAstoffenexporteur het meest profiteren van de global shift in de staalindustrie?

A1. Gebieden op grens van arm en rijk

A2. Samenhangen en verschillen in de wereld