Aardrijkskunde

11. Erosie en sedimentatie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Verwering, erosie en sedimentatie zijn processen waarover vrijwel altijd iets over gevraagd wordt op je examen. In deze video voor aardrijkskunde krijg je daar uitleg over.

Sedimentatie

Het ophopen van sediment op plekken waar de snelheid van water of wind afneemt.

Sedimentgesteenten

Gesteente dat ontstaat door het samenpersen van sedimenten.

Zandsteen

Een sedimentgesteente dat ontstaat door het samenpersen van lagen zand.

Schalie

Een sedimentgesteente dat ontstaat door het samenpersen van lagen klei.

Kalksteen

Een sedimentgesteente dat ontstaat door het samenpersen van schelpen en kalkskeletten.

Conglomeraat

Een gesteente dat ontstaat wanneer lagen grind worden samengeperst.

Exogene processen

Processen zoals verwering, erosie en sedimentatie die van buiten af op de aardkorst inwerken.

Glacialen

Een relatief koude periode in de geologische geschiedenis waarin een groot deel van het aardoppervlak met ijs is bedekt. Interglacialen en glacialen wisselen elkaar af in de geologische geschiedenis.

Interglacialen

Een relatief warme periode in de geologische geschiedenis. Interglacialen en glacialen wisselen elkaar af in de geologische geschiedenis.

Het Zuid-Chinees Bergland bestaat voor het grootste deel uit kalksteen. Kalksteen behoort tot de hoofdgroep van sedimentgesteenten.

Noteer de andere twee hoofdgroepen van gesteenten op je antwoordblad Schrijf achter elke hoofdgroep een voorbeeld van een gesteente dat tot die hoofdgroep behoort.

B1. Samenhangen en verschillen op regionaal niveau

B2. Samenhangen en verschillen op aarde