Bedrijfseconomie

10. Erven

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Wanneer een persoon overlijdt, laat hij vermogen na in de vorm van bezittingen en schulden. Dit noemen we een erfenis, waarbij we de degene die de erfenis achterlaat de erflater noemen en degene die het ontvangt de erfgenaam. Wie deze erfenis erft wordt bepaald in een testament, of bij afwezigheid daarvan door het versterferfrecht. In deze video met uitleg voor bedrijfseconomie bespreken we hoe dat precies allemaal zit.

Beneficiair aanvaarden

Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, krijg je wel de erfenis maar ben je niet aansprakelijk voor eventuele schulden

Erfbelasting

De belasting die erfgenamen betalen over een erfenis

Erfgenamen

Degenen die (een deel van) een erfenis ontvangen

Legitieme portie

De helft van het erfdeel. Dus, stel er is nog een levende partner en twee kinderen, dan is het erfdeel voor ieder ⅓ , en de legitieme portie voor een onterfd kind ⅙

Onterven

Iemand uit jouw testament halen

Testament

Een document waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap, zoals geld en schulden

Verwerpen

Weigeren om een erfenis te ontvangen

Zuiver aanvaarden

Als je een erfenis zuiver aanvaardt, dan krijg jouw volledige deel, dus inclusief alle bezittingen en de schulden van de overleden persoon

Op 19 maart 2019 ziet de stamboom van de familie De Groot, na het overlijden van Trudy op 18 maart 2019, er als volgt uit:


† betekent overleden.


Trudy en Marleen hadden ruzie. Daarom overwoog Trudy om Marleen te onterven. Trudy had dat echter niet vastgelegd in een testament.


Als Trudy dat wel had vastgelegd in een testament, betekent dit dan dat Marleen geen aanspraak kan maken op een deel van de erfenis? Motiveer het antwoord.


A1. Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

A2. De oprichting van een eenmanszaak

A3. Van eenmanszaak naar rechtspersoon

A4. Perspectief op de organisatie