Bedrijfseconomie

9. Schenken

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over schenken. Want, schenken voelt misschien als een privéaangelegenheid waar de overheid of de wet niks mee te maken heeft. En hoewel dit als het gaat om kleine bedragen waar is, is er toch met betrekking tot schenken van alles wettelijk geregeld. In deze uitlegvideo voor bedrijfseconomie zullen we bespreken hoe dit werkt.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut en daarom belastingvoordeel krijgt. Er hoeft door deze instellingen geen schenkbelasting of erfbelasting te worden betaald. Een voorbeeld van een ANBI is een museum of kerk

Sociaal Belang Beogende Instellingen (SBBI)

Een instelling die een sociaal belang dient en daarom belastingvoordeel krijgt. Er hoeft door deze instellingen geen schenkbelasting of erfbelasting te worden betaald. Een voorbeeld van een SBBI is een sportvereniging

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Belastingvrijstelling

Voor sommige schenkingen geldt gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling. Deze belastingvrijstellingen worden net als de tarieven jaarlijks vastgesteld

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Ouders mogen een kind eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken, waarbij het kind zelf mag bepalen waaraan het ontvangen geld besteed wordt

Om niet

Zonder tegenprestatie of betaling

Schenkbelasting

Vanaf een bepaald bedrag wordt een ontvangen schenking beschouwd als inkomen; je betaalt er dan dus belasting over. Dit noemen we schenkbelasting

Schenken

Iets van waarde wat door een persoon uit zijn vermogen aan een ander persoon wordt gegeven, zonder dat hij er iets voor terugkrijgt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

A2. De oprichting van een eenmanszaak

A3. Van eenmanszaak naar rechtspersoon

A4. Perspectief op de organisatie