Duits

3. Tekstverklaren, signaalwoorden (1)

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video behandelen de soorten signaalwoorden in het Duits stuk voor stuk. Omdat het er voor Duits zo veel zijn doen we het in twee delen, waarvan dit de eerste is!
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Tekstverklaren DU

Tekstverklaren, signaalwoorden 1


In deze video Eindexamen Duits signaalwoorden wordt verteld over signaalwoorden en hoe ze je kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen en om vragen makkelijker te beantwoorden.


Signaalwoorden zijn de belangrijkste woorden in een tekst. 

-       Ze hebben een bepaalde functie, en geven inzicht.

-       Ze laten zien wat het verband tussen alinea’s of tussen zinnen is. 

-       Het antwoord van een vragen staat vaak na, of in de buurt van een signaalwoord. 

-       Dubbele punten horen hier ook bij. Na een dubbele punt volgt vaak, niet altijd, een voorbeeld of een conclusie.

-       

1.     Weergave van lijst signaalwoorden + hun functies. 

a.      De signaalwoordenlijst begint bij signaalwoorden met de meest bijpassende woorden. 

b.     Het eindigt bij de signaalwoorden met de minst bijbehorende woorden.


Verschillende functies:

DE                                                                        NL

Gegensatz                                                          Tegenstelling

Begründung                                                        Argumentatie

Zeit                                                                     Tijd

Schlussfolgerung                                               Conclusie

Aufzählung                                                         Opsomming

Einschränkung                                                   Beperking

Erweiterung                                                        Uitbreiding

Bestätigung                                                        Bevestiging

Betonning                                                           Benandrukking

Vergleich                                                            Vergelijking

Bedingung                                                          Voorwaarde

Beispiel                                                               Voorbeeld

Ziel                                                                      Doel

Ursache und Folge                                             Oorzaak en gevolg 

Möglichkeit                                                         Mogelijkheid

Steigerung                                                          Versterking


De functie Gegensatz, tegenstelling.

Een tegenstelling laat zien dat twee of meerdere zaken tegenover elkaar staan. Signaalwoorden die duiden op een tegenstelling:  

DE                                                                        NL

Aber                                                                    Maar

Allerdings                                                           Echter

Andererseits                                                       Aan de andere kant

Dagegen                                                             Daarentegen

Dennoch                                                             Echter

Doch                                                                   Toch

Einerseits, andererseits                                     Aan de ene kant, aan de andere kant

Entweder … oder                                               of … of

Hingegen                                                            Daarentegen

Im gegensatz zu                                                 In tegenstelling tot

Immerhin                                                            In ieder geval

Jedoch                                                                Echter

Obwohl                                                               Hoewel

Oder                                                                   Of

Sondern                                                              Maar

Statt of stattdessen                                            In plaats daarvan

Trotz                                                                   Ondanks

Trotzdem                                                            Toch

Während                                                             Terwijl


Voorbeeldzinnen:                                                      

1.     Einerseits finde ich die Idee gut. Andererseits zweifle ich daran, ob es funktioniert.

Aan de ene kant vind ik het een goed idee, maar aan de andere kant twijfel ik eraan of het werkt.


2.     Trotz des schlechten Wetters sind wir spazieren gegangen.

Ondanks het slechte weer, zijn wij toch gaan wandelen. 


De functie; Begründung, argumentatie.

Een argumentatie laat zien dat er in een tekst argumenten voor of tegen een bepaalde uitspraak worden gegeven. Signaalwoorden die duiden op een argumentatie: 

DE                                                                       NL

Aufgrund                                                             Op basis van

Da                                                                       Daar

Dadurch                                                              Daardoor

Daraus geht hervor                                            Daaruit blijkt

Das Heisst                                                          Dat betekent

Datum                                                                 Daarom

Denn                                                                   Want

Deshalb                                                              Daarom

Deswegen                                                          Daarom

Es ist klar                                                            Het is duidelijk 

Gerade                                                               Precies

Grund                                                                 Reden

Mehr denn je                                                      Meer dan ooit 

Nämlich                                                              Namelijk

Weil                                                                    Omdat

Zum einen, zum anderen                                   Enerzijds, anderzijds


Voorbeeldzinnen:                                                                       

1.     Ich habe eine Prüfung. Deswegen muss ich noch viel lernen.

Ik heb een toets. Daarom moet ik nog veel leren.


2.     Ich kam zu spät, weil mein Rad kaputt war.

Ik kwam te laat omdat mijn fiets kapot was


De functie ‘Zeit’, tijd.

Tijd laat zien dat er een bepaalde volgorde in gebeurtenissen zit. Signaalwoorden die duiden op tijd: 

DE                                                                      NL

2013                                                                   Jaartal

Als                                                                      Toen

Bald                                                                    Zometeen

Bislang                                                               Tot nu toe

Bever                                                                  Voordat

Danach                                                               Daarna

Dann                                                                   Dan

Nach                                                                   Na

Schließlich                                                          Tenslotte

Später                                                                 Later

Zuerst                                                                 Allereerst

Zugleich                                                              Tegelijkertijd

Zuletzt                                                                Ten slotte 

Zum Schluss                                                      Tot het einde

Zunächst                                                            Eerst


Voorbeeldzinnen 

1.     Erst aufstehen, dann zur Schule gehen.

Eerst opstaan, dan naar school gaan. 


2.     Zunächst müssen wir die Aufgabe machen.

Eerst moeten we de opdracht maken.


De functie ‘Schlussfolgerung’, conclusie.

Een conclusie laat zien dat een tekstgedeelte, of de hele tekst samengevat gaat worden. Signaalwoorden die duiden op tijd: 

DE                                                                       NL

Alles im allem                                                     Al met al

Also                                                                    Dus 

Demnach                                                            Dus

Folglich                                                               Dus

Im Endeffekt                                                       Uiteindelijk 

Je… desto                                                          Hoe… hoe

Kann man schließen                                          Kun je concluderen

Letztendlich                                                        Uiteindelijk 

Mit anderen Worten                                           Met andere woorden

Schließlich                                                          Uiteindelijk

Smit                                                                    Dus

Wie gesagt                                                         Zoals gezegd 


Voorbeeldzinnen: 

1.     Es ist also die Wahrheit. 

Het is dus de waarheid.


2.     Wir konnten die Katze wie gesagt nicht mehr operieren.

We konden de kat zoals gezegd niet meer opereren.


De functie ‘Erweiterung’, uitbreiding. 

Hiermee worden argumenten verder onderbouwd. Signaalwoorden die duiden op uitbreiding:

DE                                                                       NL

Auch                                                                   Ook

Dabei                                                                  Toch

Ebenfalls                                                            Eveneens

Nicht nur…sondern auch                                   Niet alleen…maar ook

Sowie                                                                 Alsook

Übrigens                                                             Overigens

Weiter/weiterhin                                                 Verder

Zudem                                                                Bovendien

Zusätzlich                                                           Bovendien


Voorbeeldzinnen: 

1.     Auch Nena ist heute dabei. 

Ook Nena is er vandaag bij. 

2.     Ich habe übrigens noch Kuchen gebacken.

Ik heb overigens nog taart gebakken.


Kijk naar deel 2 om nog meer signaalwoorden te leren.