Economie

1. Speltheorie (gevangenendilemma)

Gegeven door:
Trevi Awater
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video gaan we speltheorie bespreken aan de hand van het gevangenendilemma. Hiermee kunnen we bepalen wat voor beslissingen er mogelijk zijn in een bepaalde situatie en of zij hun voordelen daarmee vergroten of verkleinen. Deze video legt uit hoe de speltheorie werkt aan de hand van een voorbeeld; over twee verdachten van moord, Jasper en Willem. Jasper en Willem zijn betrapt op illegaal wapenbezit, maar er is geen bewijs dat ze een moord hebben gepleegd. Wat zijn de gevolgen van de keuzes die Jasper en Willem maken?
Collectieve dwang

Dwang die wordt uitgeoefend op een groep mensen om ervoor te zorgen dat zij zich aan de regels houden (bijvoorbeeld door middel van een contract)

Speltheorie

Een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende besluitnemers te analyseren en zo de uitkomst te voorspellen

Simultaan

Spelers nemen op hetzelfde moment beslissingen

Sequentieel

Spelers nemen na elkaar beslissingen

Positieve externe effecten

Dit zijn onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander positief beïnvloeden

Non-coöperatief spel

Hierbij kunnen spelers zelfstandig beslissingen maken

Negatieve externe effecten

Dit zijn onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander negatief beïnvloeden

Suboptimale situatie

Uitkomst die niet geheel optimaal is

Nash-evenwicht

Er is sprake van een Nash-evenwicht wanneer geen enkele speler zijn opbrengsten kan verbeteren door eenzijdig een andere keuze te maken

Gevangenendilemma

Dit een spelvorm waarbij twee spelers ieder kunnen kiezen voor twee strategieën. Characteristic voor het gevangenendilemma is dat er een Nash-evenwicht ontstaat dat niet ideaal is omdat het niet mogelijk is om samen te werken.

Externe effecten

Dit zijn (positieve of negatieve) onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander kunnen beïnvloeden

Dominante strategie

Dit een strategie waarbij een speler voor een bepaalde actie kiest die altijd de beste uitkomst heeft (of minimaal een net zo goede uitkomst als een andere actie), ongeacht welke actie de andere speler kiest

Coöperatief spel

Een spel waarbij er bindende afspraken tussen de spelers kunnen worden gemaakt

Collectieve opbrengsten

De opbrengsten voor de groep en niet voor het individu

Collectieve goederen

Goederen die niet opsplitsbaar zijn in individueel leverbare eenheden (denk aan een park of een openbare speeltuin). Deze goederen worden doorgaans geleverd door de overheid en betaald met belastinggeld.

Meeliftgedrag

Hiermee wordt het kosteloos profiteren van de aankoop of inspanning van een ander bedoeld

Zelfbinding

Een partij wijkt vrijwillig af van zijn dominante strategie. De partij bindt zich dus vrijwillig aan een bepaalde keuze.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Samenwerken