Economie

12. Monetair beleid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het monetair beeid van de Europese Centrale Bank. Hierbij kijken we naar het effect van een rente verhoging of verlaging.

Monetair beleid

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt in een rapport voor Nederland en de eurozone in de komende jaren deflatie en een stagnerende economische ontwikkeling.


De president van de Europese Centrale Bank (ECB) reageert op het rapport van de OESO en beschrijft de gevolgen van het lage consumentenvertrouwen: Het lage consumentenvertrouwen leidt tot ...(1)… bestedingen en …(2)… besparingen door de consumenten. Producenten zullen daarop hun prijzen …(3)…. Vervolgens zullen de lonen, winsten en investeringen …(4).... Consumenten zullen daarop hun bestedingen …(5)…. Daardoor stagneert de economische ontwikkeling.


Maak van de bovenstaande reactie van de president van de ECB een economisch juiste redenering.

Kies uit:

bij (1) lage/hoge

bij (2) lage/hoge

bij (3) verhogen/verlagen

bij (4) dalen/stijgen

bij (5) uitstellen/vervroegen

F1: Conjuncturele verschijnselen