Economie

16. Wisselkoersregimes

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over de twee wisselkoersregimes die gehanteerd kunnen worden, namelijk de zwevende en de vaste wisselkoers.

Wisselkoersregime

De manier waarop de wisselkoers van een valuta gereguleerd is in een bepaald land

Zwevende wisselkoers

De koers van de valuta komt tot stand door vraag en aanbod

Vaste wisselkoers

De koers van de valuta is afgestemd op de waarde van een andere valuta

Valutamarkt

De markt waarop valuta's verhandeld worden

Depreciatie

Waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta

Appreciatie

Waardevermeerdering van een valuta ten opzichte van een andere valuta

Trilemma monetair beleid

Er zijn maar twee van de drie keuzes tegelijkertijd mogelijk uit: zelfstandig monetair beleid, vrij kapitaalverkeer en een vaste wisselkoers

Zelfstandig monetair beleid

De centrale bank kan onafhankelijk van andere landen of centrale banken de rente vaststellen

Uit een krant, 31 augustus 2015:

De koers van de Chinese yuan is door ingrepen van de centrale bank van China in de maand augustus van dit jaar gedaald van 0,161 naar 0,156 US dollar. De centrale bank beïnvloedt al lange tijd de koers van de yuan door rentebeleid en interventies (aan- en verkooptransacties) op de valutamarkt. Door de koersdaling probeert de centrale bank via de betalingsbalans de beoogde economische groei in China voor dit jaar te realiseren.


Leg uit dat de koersdaling van de yuan via de lopende rekening van de betalingsbalans kan leiden tot meer economische groei in China.

F1: Conjuncturele verschijnselen