Economie

17. De EMU

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de voor- en nadelen van het vormen van een monetaire unie, Zoals de Europese Monetaire Unie (EMU).

Theorie van de optimale valutagebieden

Het idee dat de economische efficiëntie gemaximaliseerd zou junnen worden door de invloering van één munteenheid in een gebied

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1: Conjuncturele verschijnselen