Economie

5. Nominale en reële waarde van geld

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video wordt het verschil tussen de nominale en reele waarde van geld besproken.

Geldillusie

De neiging van mensen om over geld in nominale en niet in reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen te denken

Koopkracht

Hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen

Nominale waarde

De waarde die vermeld staat op een munt of je bankrekening

Reële waarde

De waarde van geld gecorrigieerd voor inflatie

Het Belgische bedrijf Melcopack is producent van toetjes en heeft een jaarlijkse omzet van 170 miljoen euro en een toegevoegde waarde van 120 miljoen euro. Het bedrijf komt echter steeds meer in de problemen doordat de loonkosten in België veel sterker stijgen dan in de buurlanden Duitsland en Nederland.


Op dit moment zijn de loonkosten per product in België al hoger dan in de buurlanden. De loonkosten in België blijken veruit de hoogste in de eurozone. Volgens directeur Gilbert Goossens van Melcopack komt dat door het unieke Belgische systeem van automatische aanpassing van de lonen aan de inflatie. Als gevolg hiervan wordt de Belgische internationale concurrentiepositie aangetast.


Zal de koopkracht van de werknemers in België als gevolg van de koppeling van de lonen aan de inflatie in de loop van de tijd dalen, gelijk blijven of stijgen? Licht je keuze toe.

F1: Conjuncturele verschijnselen