Economie

7. Rente

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video wordt het verschil tussen nominale en reële rente besproken. Ook wordt de formule voor het uitrekenen van de reële rente uitgelegd.

Nominale rente

Het daadwerkelijke rentepercentage dat vermeld wordt

Reële rente

Het rentepercentage gecorrigieerd voor inflatie

Centrale bank

Een openbare instelling die de valuta van een land of groep landen beheert en die de geldvoorraad controleert

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1: Conjuncturele verschijnselen