Natuurkunde

12. Oefenopgave: schommelboot

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze natuurkunde video bestaat uit een oefenopgave over een schommelboot. In het voorbeeld in deze opgave bezoeken Anne en Bas een pretpark, om voor hun praktische opdracht metingen te doen. Aan de hand van een slingerformule proberen ze de slingerlengte van de schommelboot te berekenen.

Slinger

Een massa, opgehangen aan het uiteinde van een koord of staaf die aan de bovenzijde draaibaar is. Als de massa opzij getrokken wordt en daarna wordt losgelaten, zal de massa heen en weer bewegen onder invloed van zwaartekracht

Slingertijd

De tijd die verloopt tussen twee momenten waarop een punt van een slinger zich weer op hetzelfde uiteinde bevindt

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatiekracht genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

Massa veer systemen

Een blokje met een bepaalde massa aan een veer met een bepaalde veerconstante

Trillingen

Een periodieke beweging om een evenwichtsstand

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Evenwichtsstand

Is de positie die het bewegende object zou innemen als het niet bewoog

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming