Natuurkunde

4. Staande golven

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze natuurkunde video hebben we het over staande golven. We zullen beginnen met de basis, waarna we een staande golf zullen behandelen die twee gesloten uiteinden heeft. We sluiten de kennisclip af met het bespreken van een staande golf die zowel een gesloten als een open uiteinde heeft.

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Boventonen

Alle trillingen bewegen niet in dezelfde frequentie. De frequenties van de boventonen zijn een veelvoud van de grondfrequentie

Buiken

Plaatsen waar de amplitude maximaal is

Dopplereffect

Het fenomeen dat optreedt wanneer de bron en de waarnemer zich ten opzichte van elkaar bewegen. Door een snelheidsverschil verandert de frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Grondtoon

De laagste frequentie van een staande golf. Alle trillingen trillen in dezelfde frequentie

Interferentie

Het samenkomen van twee golven, waardoor versterking, verzwakking of uitdoving kan optreden

Knopen

Plaatsen waar de amplitude minimaal is

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

In de jaren ’60 en ’70 kwamen er horloges op de markt waarin nieuwe technische ontwikkelingen werden toegepast. Eén van de ontwikkelingen was gericht op de nauwkeurigheid van de horloges. Horloges werkten tot dan toe mechanisch; de wijzers werden daarbij aangedreven door een veer. Een horlogemaker kwam in 1960 met de ‘Accutron’, het eerste elektronische horloge. Het horloge maakte gebruik van een stemvork. De harmonische trilling van de stemvork werd gebruikt om de draaisnelheid van de wijzers te regelen. 

Hoe noemt men de frequentie waarmee de stemvork trilt na het aanslaan? 

A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming