Natuurkunde

1. Lading, spanning en stroom

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze eerste video over het onderwerp elektriciteit zullen we de drie grootheden behandelen die centraal staan in dit onderwerp, namelijk lading, stroom en spanning. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als voorbereiding op je natuurkunde examen en/of andere toetsen!

Chemische energie

In een brandstof of in voedsel is energie opgeslagen: chemische energie (symbool: 𝐸ch). Die chemische energie komt vrij bij het verbranden van de brandstof in een motor of van het voedsel in het lichaam. De hoeveelheid energie die per kilogram of per liter brandstof vrijkomt, noemen we de verbrandingswarmte (symbool: 𝑟m of 𝑟v , afhankelijk van de soort brandstof: vast of vloeibaar/ gasvormig). De in een brandstof opgeslagen chemische energie hangt af van de massa of het volume en de verbrandingswarmte van de brandstof: 𝑬𝐜𝐡 = 𝒓𝐦 ∙ 𝒎 / 𝑬𝐜𝐡 = 𝒓𝐯 ∙ 𝑽 In deze formules is 𝐸ch de chemische energie (in J), 𝑟m de verbrandingswarmte (in J/kg), 𝑚 de massa, 𝑟v de verbrandingswarmte (in J/m 3) en 𝑉 het volume (in m 3) van de brandstof

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Voltmeter

Een meetinstrument waarmee je elektrische spanning in volt kunt meten. Wordt ook spanningsmeter genoemd

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Elementair ladingsquantum

De kleinste hoeveelheid lading wat in de natuur voorkomt. Het heeft het symbool "e"

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Gebruik van elektriciteit