Scheikunde

4. Hard water

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Met behulp van deze uitlegvideo voor scheikunde leer je alles over hard water. Wat zijn bijvoorbeeld de nadelen van hard water, en hoe werkt zeep als emulgator? Dat en meer leer je door de video te bekijken.

Emulgator

Een stof die helpt bij het emulgeren (mengen) van twee vloeistoffen die normaal gesproken moeilijk of niet mengbaar zijn.

Hard water

Water dat veel kalk en magnesiumzouten bevat. De hardheid van water wordt bepaald door het aantal calcium en magnesium atomen dat aanwezig is.

Hydratatie

De omringing van een ion door watermoleculen.

Hydrofiel

Water aantrekkend / waterminnend

Hydrofoob

Waterafstotend

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen).

Kalk

Kalk ontstaat in zee als organische kalk uit de kalkskeletten van kalkdeeltjes of als chemische kalk door het neerslaan van opgeloste kalkhoudende stoffen.

Zouten

Verbindingen die zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.

Water

H2O

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Basis stoffen en materialen

A2: Zouten