Scheikunde

4. pH en pOH berekenen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

in deze video gaan we het hebben over de zuurgraad van oplossingen, en daarmee de pH-waarde en de pOH-waarde. We beginnen met de theorie en kijken vervolgens naar wat rekenvoorbeelden.

pH-waarde

De zuurgraad van een oplossing aangegeven met een cijfer dat doorgaans tussen de 0 en de 14 ligt (te berekenen met -log[H+])

pOH-waarde

14 - pH (ook te berekenen met -log[OH-])

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Energieberekeningen

B4. Reactiekinetiek

B5. Behoudswetten en kringlopen

B6. Classificatie van reacties