Scheikunde

1. De pH van een oplossing

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor scheikunde behandelen we de pH van een oplossing. We bespreken de zuurgraad, de grafiek van pH en het meten van de pH van een oplossing. Deze uitleg wordt gevolgd door vier oefenopgaven en een korte samenvatting.

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Concentratie

De hoeveelheid stof in een andere stof

Indicatoren

Kleurstof waarvan de kleur afhangt van de pH waarde

Neutralisatie

Reactie waarbij het aantal mol OH- gelijk is aan het aantal mol H+

pH

De zuurgraad van een oplossing

Zure oplossing

Een stof waarbij de pH waarde lager is dan 7

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Tijdens het eten belandt voedsel via de mond in de maag. De vloeistof in de maag is zuur, doordat bepaalde cellen van de maagwand zoutzuur afgeven. Dit zoutzuur kan worden opgevat als een oplossing die 5,8 g HCl per liter bevat.


Bereken de pH van een oplossing die 5,8 g HCl per liter bevat.

C1. Zuren en basen