Scheikunde

4. Basen en basische oplossingen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze kennisclip voor scheikunde bestaat uit uitleg en opgaven over basen en basische oplossingen. Wat is een base en wat is het verschil tussen een sterke en een zwakke base? Dat en meer leer je door het filmpje te bekijken! De video eindigt met een korte samenvatting.

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Ionen

Opgeloste zouten

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter

Neerslag

Het ontstaan van onoplosbaar zout bij mengen van zoutoplossingen

Neerslagreactie

Een reactie die plaatsvindt als twee oplossingen van oplosbare zouten samen een slecht oplosbaar zout vormen

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Sterke base

Een base die alle H+ ionen opneemt

Zwakke base

Een base die een deel van de H+ ionen opneemt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen