Scheikunde

6. Zuur-basereacties

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze kennisclip voor scheikunde bespreken we zuur-basereacties. Je leert hoe je kunt achterhalen wat de base is in een zuur-basereactie, wanneer de pH neutraal is en wat een neutralisatiereactie is. We beginnen met een uitleg, waarna drie oefenopgaven en een korte samenvatting volgen.

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Ionen

Opgeloste zouten

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter

Natrium (NA)

Een chemisch element dat voornamelijk in zout voorkomt

Neutralisatie

Reactie waarbij het aantal mol OH- gelijk is aan het aantal mol H+

Oplosbaarheid

De mate waarin een zout in water oplost

Sulfiet

Een zout van zwavelzuur. Het bestaat uit drie zuurstofatomen gebonden aan een zwavelatoom

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Sterke base

Een base die alle H+ ionen opneemt

Zwakke base

Een base die een deel van de H+ ionen opneemt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen