Scheikunde

10. Elektrolyse (2)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze kennisclip voor scheikunde gaan we verder met het domein over de redoxreacties. Let op: dit is de tweede uitlegvideo over elektrolyse. We raden je aan om eerst deel 1 te bekijken, zodat je deze video beter zult begrijpen.

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van een elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Batterij

Een element dat elektriciteit levert. Het bestaat uit elektrochemische cellen en heeft twee polen

Elektrische spanning

Het verschil in elektrische energie tussen twee punten van lading. Elektrische spanning wordt vaak uitgedrukt in volt (v) en het symbool is U

Pool

Één van de aansluitpunten van een elektriciteitsbron, zoals bijvoorbeeld een batterij. Een batterij heeft een pluspool en een minpool, waartussen spanning staat

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties