Scheikunde

11. Alcoholen als een reductor

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze scheikunde kennisclip gaan we in detail bespreken hoe alcoholen voorkomen als reductoren. We hebben het onder andere over de verschillen tussen primaire en secundaire alcoholen en we gaan oefenen met halfreacties. Gebruik deze uitlegvideo om je goed voor te bereiden op toetsen en het eindexamen!

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Protonen

Positieve deeltjes uit de kern van een atoom

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Alcoholen

Een organische verbinding die ook wel alkanol wordt genoemd. Alcoholen bestaan uit koolwaterstoffen waaraan hydroxylgroepen gebonden zijn

Primaire alcoholen

Alcoholen waarin het koolstofatoom maximaal aan één ander koolstofatoom gebonden is

Secundaire alcoholen

Alcoholen waarin het koolstofatoom aan twee andere koolstofatomen gebonden is

Propaan

Een koolwaterstofgas uit de alkaangroep, dat gewonnen wordt uit aardolie en aardgas. De formule is C3H8

Waterstofmolecuul

Een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool H en atoomnummer 1

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties