Scheikunde

12. Reactievergelijkingen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor scheikunde behandelen we het opstellen van reactievergelijkingen. Er worden vijf opgaven besproken en de video eindigt met een korte samenvatting. Je kunt deze informatie goed gebruiken om je voor te bereiden op toetsen of het scheikunde examen!

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties