Scheikunde

13. Oefenopgave: redoxreacties, complexe opgaven

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor scheikunde behandelen we complexe opgaven over redoxreacties. We beginnen met drie oefenopgaven en eindigen met een korte samenvatting. Let op: bij deze video zijn geen aparte quizvragen, omdat de video zelf al uit oefenopgaven bestaat.

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties