Scheikunde

2. Redoxreacties (uitgebreid)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze uitlegvideo voor scheikunde behandelen we uitgebreid de basis van de redoxreacties. Hierbij gaan we kijken waaraan we een redoxreactie herkennen, wat halfreacties zijn en hoe we kunnen rekenen met deze reacties.

Atoom

Een eenheid die de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektronen

Zeer kleine, negatief geladen deeltjes om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties