Scheikunde

9. Elektrolyse (deel 1)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

We gaan in deze video verder met het domein over de redoxreacties. Dit keer gaan we specifiek kijken naar elektrolyse: wat is dat en hoe werkt het? Dit is de eerste van twee uitlegvideo's over dit onderwerp. Vergeet dus niet om later ook deel twee te bekijken!

Elektrochemische cel

Batterij waarbij een redoxreactie de elektrische energie levert

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Elektrolyt

Geleidende vloeistof tussen de elektronen

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties