Scheikunde

1. Inleiding koolstofchemie

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor scheikunde geven we uitleg over het onderwerp koolstofchemie. We bespreken onder andere koolwaterstoffen, alkanen en structurele kenmerken van koolwaterstoffen. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.

Alifatische verbinding

Een term voor alle verbindingen die wel koolstofketen maar geen aromatische ringstructuur bevatten. Wordt ook niet-aromatisch koolwaterstof genoemd

Alkaan

Verzadigde koolwaterstofketen, zonder dubbele bindingen

Alkaanzuur

Verbinding met de formule: CnH2n + 1COOH. Deze naam ontstaat uit de alkaannaam met de uitgang -zuur en de carboxylgroep-C heeft rangnummer 1

Anorganische stoffen

Stoffen die zowel in de levenloze natuur als in organismen voorkomen

Aromaat

Cyclische verbinding met één of meer dubbele bindingen in een ring

Koolstof (C)

Een niet-metaal dat in verschillende vormen voorkomt

Organische stof

Een molecuul dat afkomstig is van organismen en C-H verbindingen bevat

Ethyl

Een alkylgroep die bestaat uit twee koolstofatomen en vijf waterstofatomen

Verzadiging

Een verzadigde verbinding is een molecuul dat bestaat uit enkelvoudige C-C bindingen. Een verzadigde oplossing is een oplossing waarin de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof oplost bij een bepaalde temperatuur

Waterstofmolecuul

Een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool H en atoomnummer 1

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Koolstofchemie