Scheikunde

2. Polymeren

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze kennisclip voor scheikunde gaat over polymeren. Dit onderwerp is onderdeel van het domein koolstofchemie. We bespreken onder andere het verschil tussen thermoharders en thermoplasten, en ook het begrip 'additiepolymerisatie' komt naar voren. De video eindigt met een korte samenvatting.

Additiepolymerisatie

Een polymerisatietechniek waarbij monomere moleculen aan elkaar hechten tot een groeiende polymere keten

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elastomeer

Een synthetisch polymeer met een groot elastisch vermogen (tot 100%)

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Thermoharder

Een stof die bij verwarming niet vervormbaar is

Thermoplast

Een stof die bij verwarming vervormbaar is

Koolstofchemie

Een onderdeel van scheikunde waarin gekeken wordt naar organische verbindingen: chemische verbindingen die koolstof en (meestal) waterstofatomen bevatten

Vloeitemperatuur

De temperatuur waarboven het polymeer gaat vloeien

De kunststof ETFE wordt onder meer gebruikt als lichtgewicht materiaal om daken en wanden van gebouwen mee te construeren. De Watercube (het zwemstadion tijdens de Olympische Spelen 2008 in China) is een bekend voorbeeld. 


Het dak en de wanden van de Watercube zijn gemaakt van ETFE-kussens. Deze zijn gemaakt van ETFE-folie met een dikte van 100·10–6 m en zijn gemonteerd op een stalen frame. ETFE is een copolymeer dat door poly-additie uit twee soorten monomeren wordt gevormd. De twee monomeren reageren daarbij in de molverhouding 1 : 1. In figuur 1 is de structuurformule van een gedeelte uit het midden van een ETFE-molecuul weergegeven. In dit gedeelte van ETFE wisselen de twee soorten monomeereenheden elkaar regelmatig af. 


ETFE heeft de volgende eigenschappen:

- Het laat 95% van het licht door. Dit is meer dan glas doorlaat, terwijl het slechts 1% van het gewicht van glas bezit.

- Een regenbui spoelt vuil en stof gemakkelijk van ETFE af.

- Het heeft een hoge smelttemperatuur. 


Noem twee gegevens in deze opgave waaruit blijkt dat ETFE een thermoplast is. 

E1. Koolstofchemie