Scheikunde

3. Reactietypen

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze scheikunde video bespreken we verschillende reactietypen in de koolstofchemie. We hebben het onder andere over substitutiereacties, additiereacties, eliminatiereacties en isomerisatie. De uitlegvideo wordt afgesloten met een korte samenvatting.

Additiepolymerisatie

Een polymerisatietechniek waarbij monomere moleculen aan elkaar hechten tot een groeiende polymere keten

Additiereactie

Een scheikundige reactie waarbij uit twee moleculen een nieuw molecuul wordt gevormd

Alkaan

Verzadigde koolwaterstofketen zonder dubbele bindingen

Benzeen

Een organische verbinding met de formule C6H6, die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen

Halogeen

De scheikundige benaming voor een element uit de zevende chemische reeks van het periodiek systeem

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Propeen

Een onverzadigd koolwaterstof met de formule C3H6, die behoort tot de groep der alkenen

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Koolstofchemie

Een onderdeel van scheikunde waarin gekeken wordt naar organische verbindingen: chemische verbindingen die koolstof en (meestal) waterstofatomen bevatten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Koolstofchemie