Wiskunde B

7. Lineaire- en tweedegraadsvergelijkingen

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B behandelen we lineaire- en tweedegraadsvergelijkingen. Aan de hand van voorbeelden laten we je kennis maken met verschillende methoden waarmee jij via een stappenplan zelf deze vergelijkingen kunt oplossen. Je kunt deze kennisclip gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Abc-formule

Een formule die gebruikt wordt om de oplossingen van een kwadratische of vierkantsvergelijking te vinden. De oplossingen noem je ook wel de wortels van de vergelijking

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Factor

De kleinere delen die ontbonden worden bij het proces van factorisatie

Factoriseren

Het herschrijven van een product in kleinere delen, die als je ze met elkaar vermenigvuldigd weer het oorspronkelijke product opleveren. Het wordt ook wel 'ontbinden in factoren' of 'buiten haakjes brengen' genoemd

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Lineair verband

Een relatie die continu toeneemt of afneemt. Als iets toeneemt in de y-richting, gebeurt dat op dezelfde manier in de x-richting. De standaardformule is y = ax + b

Product

Het resultaat van een vermenigvuldiging. Je noteert het product met Π (Pi)

Tweedegraadsvergelijking

Een vergelijking met een kwadraat erin. Wordt ook wel vierkantsvergelijking of kwadratische vergelijking genoemd. Het is een vergelijking van de vorm ax^2 + bx + c = 0

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Algebraïsche vaardigheden