Wiskunde B

1. Evenredig en onevenredige verbanden

Gegeven door:
Chantal van der Zande
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B worden allerlei verschillende formules behandeld. Allereerst begint de docent met een overzicht van de inhoud van deze video. Vervolgens wordt per onderwerp een korte theoretische uitleg en een praktisch voorbeeld gegeven. De kennisclip eindigt met een korte samenvatting van de behandelde stof.

Asymptoten

Lijnen waar de grafiek van een functie dicht nadert, maar net niet raakt

Evenredig verband

Een verband tussen twee grootheden. Als je de ene grootheid met een getal vermenigvuldigt, moet je dat ook met de andere grootheid doen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Gebroken functies

Een functie waarbij de variabele die je wil achterhalen (een letter) in de noemer van een breuk staat

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Noemer

De noemer is de deler van een breuk en staat onder de breukstreep. Het bepaalt in hoeveel verschillende onderdelen iets verdeeld is. In de breuk 5/11 is het getal 11 de noemer

Omgekeerd evenredige verbanden

Een wiskundig verband tussen twee grootheden waarbij de ene variabele toeneemt terwijl de andere variabele tegelijkertijd afneemt. De formule die hierbij hoort is y = a / x

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies