Aardrijkskunde

1. Globalisering (deel 1)

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Globalisering, ook wel mondialisering, is een proces dat je goed moet kennen als je examen aardrijkskunde doet. Het gaat over de (toenemende) verwevenheid van culturen, landen, steden en gebieden. Hopelijk heb je wat aan deze video en wij wensen je succes met je examens.
Wereldsysteem

De indeling van de wereld volgens het centrum-periferiemodel. Dit wordt gebruikt om de economische en politieke machtsverhoudingen uit te kunnen drukken.

Internationale arbeidsdeling

De verdeling van de beroepsbevolking in de verschillende delen van de wereld.

VN-ontwikkelingsindex

Een maatstaf samengesteld uit de koopkracht, alfabetiseringsgraad en de levensverwachting en gebruikt om de maatschappelijke ontwikkeling vast te stellen.

Anders-globalisten

Groep internationale actievoerders die zich verzetten tegen de huidige, sterk door de MNO’s vormgegeven globalisering.

Multinationale onderneming (MNO)

Grote bedrijven die in verschillende landen dochterondernemingen hebben. Deze bedrijven handelen strategisch en beschikken over veel kennis en kapitaal.

Wereldstad

Een stad die een mondiaal beslissingscentrum is op economisch en politiek gebied. Zo’n stad is een knooppunt in mondiale kapitaal- en informatiestromen en is ook op cultureel gebied vaak toonaangevend.

Megastad

Een stad met meer dan 10 miljoen inwoners.

Globalisering / Mondialisering

Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie op mondiaal niveau.

Relatieve afstand

De afstand niet in kilometers, maar in tijd en moeite die je moet doen om ergens te komen.

Absolute afstand

Afstand uitgedrukt in kilometers hemelsbreed gemeten.

Tijd-ruimtecompressie

Tijd-ruimtecompressie betekent dat alle handel en het contact tussen gebieden steeds sneller verloopt. Tijd en ruimte (afstand) worden als het ware in elkaar gedrukt.

Vrijhandel

De term 'vrijhandel' duidt op een vrij verkeer van goederen en diensten tussen een uiteenlopend aantal landen.

Interactietheorie

In deze theorie wordt er gezegd dat goederen, mensen, energie en informatie zich alleen verplaatsen (van plek A naar plek B) als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Deze drie voorwaarden zijn: Complementariteit, Transporteerbaarheid en Geen tussenliggende mogelijkheden.

Triade

De naam voor de drie gezamenlijke economische grootmachten waartusen zich de bulk van het internationale transport afspeelt: Noord-Amerika, West-Europa en de Aziatische Pacific Rim.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Gebieden op grens van arm en rijk

A2. Samenhangen en verschillen in de wereld

A3. Grootstedelijke gebieden