Aardrijkskunde

2. Globalisering (deel 2)

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Welkom bij de tweede video over globalisering. In dit filmpje gaan we dieper in op de toenemende verwevenheid van verschillende plekken in de wereld. Als je de eerste video hierover nog niet bekeken hebt, raden we je aan om eerst die te bekijken voordat je met deze aan de slag gaat.
Wereldsysteem

De indeling van de wereld volgens het centrum-periferiemodel. Dit wordt gebruikt om de economische en politieke machtsverhoudingen uit te kunnen drukken.

Internationale arbeidsdeling

De verdeling van de beroepsbevolking in de verschillende delen van de wereld.

VN-ontwikkelingsindex

Een maatstaf samengesteld uit de koopkracht, alfabetiseringsgraad en de levensverwachting en gebruikt om de maatschappelijke ontwikkeling vast te stellen.

Anders-globalisten

Groep internationale actievoerders die zich verzetten tegen de huidige, sterk door de MNO’s vormgegeven globalisering.

Multinationale onderneming (MNO)

Grote bedrijven die in verschillende landen dochterondernemingen hebben. Deze bedrijven handelen strategisch en beschikken over veel kennis en kapitaal.

Wereldstad

Een stad die een mondiaal beslissingscentrum is op economisch en politiek gebied. Zo’n stad is een knooppunt in mondiale kapitaal- en informatiestromen en is ook op cultureel gebied vaak toonaangevend.

Megastad

Een stad met meer dan 10 miljoen inwoners.

Bereikbaarheid

De mate waarin een plaats of een gebied met verschillende transportmiddelen te bereiken is.

Functionele regio

Een gebied waarbij elk deelgebied een specifieke functie krijgt zoals wonen, werken of recreëren.

Gebruik bron 1.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de negatieve effecten van globalisering op gebieden en op groepen mensen. Vlisco probeert in de bedrijfsvoering deze negatieve effecten te beperken.

Geef met behulp van bron 1 twee manieren waarop Vlisco deze negatieve effecten probeert te beperken.

Bron 1:

Vlisco: Afrikaanse haute couture gemaakt in Nederland

In 1846 kreeg de Amsterdamse ondernemer Pieter Fentener van Vlissingen een textieldrukkerij in Helmond in handen. Hij gaf de drukkerij de naam P. Fentener van Vlissingen 8. Co: Vlisco was geboren. Vlisco koopt katoenen stoffen uit Azië en bedrukt deze in hun fabriek, die nog altijd in Helmond staat, tot kleurrijke designs. Vlisco heeft in West-Afrika een relatief groot marktaandeel. In landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria verkopen de kleurrijke stoffen van Vlisco goed, maar er is ook concurrentie vanuit Zuidoost-Azië. Kleding speelt in het leven van veel West-Afrikaanse vrouwen een belangrijke rol. De kleurrijke designs van Vlisco krijgen van de stoffen verkoopsters op de lokale markten vaak eigen namen. Via social media probeert Vlisco de namen en de verhalen van de designs te achterhalen. ln 2015 tekende Vlisco een overeenkomst met de Nigeriaanse regering om voortaan gebruik te maken van katoen uit Nigeria. Ook werden afspraken gemaakt om samen te werken met Nigeriaanse designers.

A1. Gebieden op grens van arm en rijk

A2. Samenhangen en verschillen in de wereld

A3. Grootstedelijke gebieden