Economie

4. Nationale rekeningen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we het systeem van de nationale rekeningen, wat een boekhoudkundige beschrijving is van de geldstromen in een land (meestal binnen een jaar). We kijken daarbij dus wat er binnenkomt en wegstroomt van gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, de overheid en het buitenland.

Bruto Binnenlands Product

De totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd worden

Nationale rekeningen

Een beschrijving van het economisch proces binnen een land en de economische relaties met het buitenland

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid

In deze video bespreken we het systeem van de nationale rekeningen, wat een boekhoudkundige beschrijving is van de geldstromen in een land (meestal binnen een jaar).