Geschiedenis

6. Nieuwe politieke koers van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse Muur

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Met behulp van deze uitleg voor geschiedenis leer je alles over de nieuwe politieke koers van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse Muur. We bespreken de totstandkoming van een betere band tussen de BDR en de DDR, hoe het beleid van de SU onder leiding van Gorbatsjov veranderde en hoe en wanneer de Berlijnse Muur viel.

Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie of kortweg SU was een marxist-leninistische staat in Eurazië. Het was een eenpartijstaat die vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991 werd geregeerd door de Communistische Partij

Bondsrepubliek (BRD)

De Bondsrepubliek Duitsland was tussen 1949 en 1990 een federale staat die ruwweg het westelijke deel van het huidige Duitsland omvatte, inclusief het noordwesten en het zuiden

Duitse Democratische Republiek (DDR)

De Duitse Democratische Republiek (DDR) bestond tussen 1949 en 1990 als zelfstandige communistische staat. De republiek werd op 7 oktober 1949 gesticht op het grondgebied van het na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie bezette oostelijke deel van Duitsland

Ostpolitik

West-Duitse ontspanningspolitiek die erop gericht was de relaties met het Oostblok, en met name met de DDR, te verbeteren

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op het hebben van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte

Glasnost

Glasnost betekent 'openheid' en was gericht op het versoepelen van de censuur en vrijheid van meningsuiting te stimuleren in de SU. Mensen mochten commentaar hebben op de Sovjet-Unie zonder hiervoor gestraft te worden

Perestrojka

Perestrojka betekent 'hervormingen' en was gericht op staatkundige en het liberaliseren van de economie

Breznjev-doctrine

De Brezjnev-doctrine was ingevoerd om de Oost-Europese landen in de greep van het communisme te kunnen houden. Leden van het Warschaupact mochten ingrijpen als een communistisch land afstand wilde doen van het communistische beleid opgelegd door de SU

Michail Gorbatjov

President van de Sovjet-Unie (USSR) in de periode 1988 tot 1991

Detente

Detente is een periode van verminderde spanning in een conflict. In dit geval tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, van de late jaren 60 tot eind jaren 70

Een bewering:

Met zijn beleid van perestrojka wilde Michael Gorbatsjov de positie van de Sovjet-Unie versterken, maar zijn glasnost heeft juist bijgedragen aan de ondergang van de Sovjet-Unie.

Ondersteun deze bewering.

E1: Opkomst en gevolgen van het nationaalsocialisme (1918-1945)

E2: Invloed van de Koude oorlog (1945-1961)

E3: Hereniging Duitslanden en integratie in Europa (1961-1991)