Natuurkunde

10. Oefenopgave: fluitje met 1 toon

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor natuurkunde hebben we het over geluidsgolven die bij elkaar komen; hoe deze elkaar versterken of uitdoven. We doen dit aan de hand van een oefenopgave over een fluitje met 1 toon.

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Geluid

Een longitudinale drukgolf die zich voortplant vanaf een geluidsbron. Alleen geluid met een frequentie tussen de 20 Hz en 20 kHz (onderste en bovenste gehoorgrens) is voor mensen hoorbaar

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Golfsnelheid/ voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee een bepaalde fase van een golf zich beweegt, er geldt v = f ·λ, v = golfsnelheid (m/s), f = frequentie (Hz), λ = golflengte (m)

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Golf

Een ruimtelijk verplaatsende trilling in een medium

Buik

Het deel van de golf dat trilt

Knoop

Het deel van de golf dat niet trilt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming