Scheikunde

1. Vormingswarmte

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze online kennisclip voor scheikunde gaan we verder met het behandelen van energie. Hierin gaan we kijken naar de vormingswarmte, waarbij de wet van behoud van energie een grote rol speelt. We zullen gebruik maken van een aantal voorbeelden om het nog duidelijker te maken.

Chemische energie

De hoeveelheid energie die opgeslagen zit in de moleculen van een stof en bij een chemische reactie vrijkomt.

Chemische reactie

Een proces waarbij bestaande verbindingen worden verbroken of veranderen.

Endotherm

Een chemische reactie waarbij voortdurend energietoevoer nodig is. Het gaat gepaard met de absorptie van warmte.

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is joule.

Energiebehoud

De totale hoeveelheid energie die constant blijft.

Energiediagram

In een energiediagram wordt samengevat hoeveel energie er nodig is om een reactie op gang te brengen en hoeveel energie reacties opleveren.

Joule

De internationale eenheid van energie.

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u.

Ontleding

Een reactie waarbij uit een stof verschillende reactieproducenten ontstaan.

Ontledingswarmte

De warmte die vrijkomt wanneer een stof wordt ontleed.

Vormingsenergie

De energie die vrijkomt bij een chemische reactie.

Vormingswarmte

Een energie-effect bij de vorming van een stof uit niet-ontleedbare stoffen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemisch rekenen

B2. Energieberekeningen

B3. Reactiekinetiek

B4: Chemisch evenwicht