Scheikunde

1. Verschillende evenwichten

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze kennisclip met uitleg voor scheikunde bespreken we verschillende evenwichten. De video gaat onder andere over bewegende (dynamische) evenwichten, homogene evenwichten, heterogene evenwichten en verdelingsevenwichten.

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt.

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat het deelnemende stoffen in hetzelfde tempo verdwijnen en gevormd worden.

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk).

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is joule.

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt.

Evenwichtsligging

Waar de ligging van het evenwicht ligt (ligt er een hoge concentratie links of rechts van de pijl).

Heterogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in verschillende fasen zijn.

Homogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in dezelfde fase zijn.

Hydrofoob

Waterafstotend.

Protonen

Positief geladen deeltjes uit de kern van een atoom.

Reactiesnelheid

Hoe snel een chemische reactie verloopt.

Verdelingsevenwicht

Een stof verdeelt zich over twee oplosmiddelen in vaste verhouding.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemisch rekenen

B2. Energieberekeningen

B3. Reactiekinetiek

B4: Chemisch evenwicht