Scheikunde

2. Het botsende deeltjes model

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we het hebben over het botsende deeltjes model. Hierbij kijken we onder andere naar wat effectieve botsing precies is, reactiesnelheden en de bewegingen van moleculen in verschillende fases. Gebruik deze uitleg om je goed voor te bereiden op het examen en/of andere toetsen!

Concentratie

Hoe groter de concentratie, hoe meer botsingen er plaatsvinden

Effectieve botsing

Botsing tussen deeltjes die een reactie veroorzaken

Gassen

Stoffen in gasvormige fase

Ionen

Opgeloste zouten

Magnesiumpoeder

Magnesiumoxide in de vorm van wit poeder

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Reactiesnelheid

Elke reactie heeft eigen reactiesnelheid (afhankelijk van reactieomstandigheden: concentratie, temperatuur, druk)

Redoxreactie

Reactie waarbij oxidatie en reductie optreed

Verdelingsgraad

Hoe fijner de stof verdeeld is, hoe groter het contactoppervlak en hoe meer botsingen er plaatsvinden

Botsende deeltjes

Bij botsende deeltjes is het aantal botsingen en de heftigheid van botsingen van belang

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat deelnemende stoffen in hetzelfde tempo verdwijnen en gevormd worden

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk)

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemisch rekenen

B2. Energieberekeningen

B3. Reactiekinetiek

B4: Chemisch evenwicht