Scheikunde

3. Reactiesnelheid

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

We bespreken de snelheid van reacties in deze kennisclip voor scheikunde. Want wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? En welke factoren hebben allemaal invloed op die reactiesnelheid? We leggen het allemaal uit in dit filmpje. Veel succes met leren!

Activeringsenergie

De energie die nodig is om het geactiveerde complex te vormen

Concentratie

De hoeveelheid stof in een andere stof

Katalysator

Een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder dat het zelf wordt verbruikt (zorgt bijna altijd voor een snellere reactiesnelheid)

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Reactiesnelheid

Elke reactie heeft eigen reactiesnelheid (afhankelijk van reactieomstandigheden: concentratie, temperatuur, druk)

Verdelingsgraad

Hoe fijner de stof verdeeld is, hoe groter het contactoppervlak en hoe meer botsingen er plaatsvinden

Relatieve atoommassa

Geeft aan hoeveel keer de absolute atoommassa van een bepaalde atoomsoort groter is dan de internationale atoommassa-eenheid

Chemische reactie

Is een proces waarbij atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk)

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemisch rekenen

B2. Energieberekeningen

B3. Reactiekinetiek

B4: Chemisch evenwicht