Scheikunde

1. Inleiding zuren en basen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor scheikunde behandelen we de beginnende theorie van zuren en basen. Wat zijn zuren en basen, wanneer is een oplossing neutraal en hoe bereken je bijvoorbeeld de zuurgraad? Op deze en andere vragen krijg je antwoord door de kennisclip te bekijken. Het filmpje eindigt met een korte samenvatting.

Zuur

Een stof die een H+ deeltje(proton) afstaat

Base

Een stof die een H+ deeltje(proton) opneemt

pH

Bepaalt de zuurtegraat in een stof

Neutraal

pH van 7

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH hoger is dan 7

Zure oplossing

Een stof waarbij de pH lager is dan 7

Sterk zuur

Een zuur die alle H+ deeltjes afstaat

Sterke base

Een base die alle H+ deeltjes opneemt

Zwakke base

Een base die een deel van de H+ deeltjes opneemt

Zwak zuur

Een zuur die een deel van de H+ deeltjes afstaat

Amfolyt

Een molecuul dat een proton zowel kan opnemen als afstaan. Een voorbeeld hiervan is H2O

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen