Scheikunde

10. Amfolyten

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we verder met het behandelen van het subdomein zuren en basen. We gaan het deze keer hebben over de amfolyten. Om te beginnen gaan we natuurlijk uitleggen wat een amfolyt is. Dit is een deeltje dat zowel zuur als basisch is. Een amfolyt kan namelijk een H afstaan, maar ook een H opnemen. Bekijk voor de rest van de uitleg de kennisclip!

Amfolyt

Een molecuul dat een proton zowel kan opnemen als afstaan. Een voorbeeld hiervan is H2O

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

pH

De zuurgraad van een oplossing

pOH

De basegraad van een oplossing

Zure oplossing

Een stof waarbij de pH waarde lager is dan 7

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Lonen

Opgeloste zouten

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter

Oplosbaarheidstabel

Een tabel die informatie geeft over de oplosbaarheid van zouten. Je vindt de oplosbaarheidstabel in je BiNaS als tabel 45

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen