Scheikunde

12. Buffers: voorbeelden

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze uitlegvideo voor scheikunde gaan we kijken naar een aantal voorbeelden met buffers. Dit is een belangrijk onderwerp in de scheikunde waar veel leerlingen moeite mee hebben. Met behulp van een buffer kunnen we ervoor zorgen dat een oplossing een redelijk constante pH houdt, zelfs na het toevoegen van zure of basische oplossingen. Zie hier hoe dat werkt!

Aminozuur

De belangrijkste bouwstenen van eiwitten. Een aminozuur is een organische verbinding die zowel een carboxylgroep als een aminogroep bezit

Buffer

Een oplossing met een redelijk constante pH-waarde

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat het deelnemende stoffen in het zelfde tempo verdwijnen en gevormd worden

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk)

Eiwitten

De bouwstenen van lichaamscellen, opgebouwd uit aminozuren

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Fosfaat

Anorganische stof met het element fosfor (P). Het is een zout van fosforzuur

Glucose

Een belangrijk monosachararide met 6 C-atomen, dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie

Hemoglobine

Kleurstof in rode bloedcellen, die zuurstof en koolstofdioxide bindt en daardoor voor het transport van deze stoffen zorgt

Heterogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in verschillende fasen zijn

Homogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in dezelfde fase zijn

pH

De zuurgraad van een oplossing

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen