Scheikunde

13. Titreren

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze scheikunde video geven we uitleg over het begrip titreren. Wat is bijvoorbeeld het doel van titreren, en wat zijn titraties precies? Bekijk de uitlegvideo voor de antwoorden op deze en andere vragen. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om te leren voor toetsen en het examen!

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Erlenmeyer

Laboratoriumglaswerk: een kegelvormige fles die bij veel scheikundige proeven wordt gebruikt

Ionen

Opgeloste zouten

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Titratie

Een chemische analyse die uitgevoerd wordt om de concentratie van een stof in een oplossing te bepalen

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter

Buret

Hiermee kan je heel erg nauwkeurig een vloeistof toevoegen aan de erlenmeyer

Zuur-basetitratie

Is een titratietechniek waarmee de onbekende concentratie van een zuur of base in een oplossing kan worden bepaald

Redoxtitratie

Is een titratie waarin de titratiereactie gevormd wordt door een redoxreactie

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen