Scheikunde

3. Zuren en zure oplossingen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze kennisclip voor scheikunde bestaat uit uitleg en opgaven over zuren en zure oplossingen. Wat zijn zure oplossingen precies en wat is het verschil tussen sterke en zwakke zuren? Dat en meer leer je door deze uitlegvideo te bekijken! De video eindigt met een korte samenvatting.

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Ionen

Opgeloste zouten

pH

De zuurgraad van een oplossing

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Zure oplossing

Een stof waarbij de pH waarde lager is dan 7

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Concentratie

De hoeveelheid stof in een andere stof

Neutralisatie

Reactie waarbij het aantal mol OH- gelijk is aan het aantal mol H+

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen