Scheikunde

4. Oefenopgave: pH berekening zuren

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Deze video bestaat uit uitleg en opgaven over de pH berekening aan zure oplossingen. De video eindigt met een korte samenvatting.
Concentratie

De hoeveelheid stof in een andere stof

pH

De zuurgraad van een oplossing

Sterk zuur

Een zuur dat alle H+ ionen afstaat

Zure oplossing

Een stof waarbij de pH waarde lager is dan 7

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Zwak zuur

Een zuur dat een deel van de H+ ionen afstaat

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen