Scheikunde

6. pH berekeningen basen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze kennisclip voor scheikunde bestaat uit een uitleg en opgaven over de pH berekening voor basen. Onderwerpen die naar voren komen zijn onder andere H+ ionen, OH ionen, oplossingen en verzadiging. De video eindigt met een korte samenvatting. Veel succes met leren!

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Ionen

Opgeloste zouten

pH

De zuurgraad van een oplossing

Sterke base

Een base die alle H+ ionen opneemt

Zwakke base

Een base die een deel van de H+ ionen opneemt

Neerslagreactie

Een reactie die plaatsvindt als twee oplossingen van oplosbare zouten samen een slecht oplosbaar zout vormen

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Molecuul

Samenstelling van bepaalde atomen die zijn verbonden

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen