Scheikunde

7. Zuren en het milieu

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video met uitleg voor scheikunde gaat over zuren en het milieu. De begrippen die naar voren komen zijn onder andere totaal carbonaat en zure regen. Ook bespreken we verzuring en neutralisatie.

Ammoniak

Een anorganische verbinding van stikstof en waterstof (molecuulformule NH3)

Anorganische stoffen

Stoffen die zowel in de levenloze natuur als in organismen voorkomen

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Fosfaat

Anorganische stof met het element fosfor (P). Het is een zout van fosforzuur

Ionen

Opgeloste zouten

Neutralisatie

Reactie waarbij het aantal mol OH- gelijk is aan het aantal mol H+

pH

De zuurgraad van een oplossing

Sterke base

Een base die alle H+ ionen opneemt

Zwakke base

Een base die een deel van de H+ ionen opneemt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Zuren en basen