Scheikunde

4. Halfvergelijkingen

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video met uitleg voor scheikunde gaat over het zelf opstellen van een halfvergelijking. Er zijn vier oefenopgaven, die we uitgebreid bespreken. De kennisclip eindigt met een korte samenvatting.

Atoom

Een eenheid die de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektronen

Zeer kleine, negatief geladen deeltjes om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare) stof. Het is een groep van aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Redoxreacties