Scheikunde

2. Polymeren

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video met uitleg voor scheikunde gaat over polymeren. Dit onderwerp is onderdeel van het domein koolstofchemie. We bespreken onder andere het verschil tussen thermoharders en thermoplasten, en ook het begrip 'additiepolymerisatie' komt naar voren. De video eindigt met een korte samenvatting. Gebruik deze uitleg om te leren voor toetsen en het scheikunde examen!

Additiepolymerisatie

Een polymerisatietechniek waarbij monomere moleculen aan elkaar hechten tot een groeiende polymere keten

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elastomeer

Een synthetisch polymeer met een groot elastisch vermogen (tot 100%)

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Thermoharder

Een stof die bij verwarming niet vervormbaar is

Thermoplast

Een stof die bij verwarming vervormbaar is

Koolstofchemie

Een onderdeel van scheikunde waarin gekeken wordt naar organische verbindingen: chemische verbindingen die koolstof en (meestal) waterstofatomen bevatten

Vloeitemperatuur

De temperatuur waarboven het polymeer gaat vloeien

Polycarbonaat is een kunststof die sterk en krasvast is en daarom wordt toegepast in veiligheidsglas, veiligheidsbrillen en auto-onderdelen. Bij de industriële productie, die als een continu proces wordt uitgevoerd, wordt polycarbonaat in de vorm van korrels geproduceerd. Voorwerpen van polycarbonaat worden in andere fabrieken uit polycarbonaatkorrels geproduceerd volgens een batchproces.


Leg uit of polycarbonaat tot de thermoplasten of tot de thermoharders behoort.

E1. Koolstofchemie