Scheikunde

4. Naamgeving

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze kennisclip voor scheikunde gaat over de naamgeving van koolwaterstoffen. We bespreken onder andere (cyclo)alkanen, alkanen/alkynen, aromaten en karakteristieke groepen. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op scheikunde toetsen en het eindexamen!

Alkaan

Een verzadigde koolwaterstofketen zonder dubbele bindingen

Alkeen

Een onverzadigde koolwaterstofketen met dubbele bindingen

Aromaat

Een cyclische verbinding met één of meer dubbele bindingen in een ring (mesomerie is mogelijk)

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Benzeen

Een organische verbinding met de formule C6H6, die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen

Benzeenring

Een ring die uit zes koolstofatomen bestaat die in één vlak liggen

Koolwaterstof

Een verbinding die bestaat uit koolstof (C) en waterstof (H). Veel polymeren zijn koolwaterstoffen

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Koolstofchemie